Kontaktirajte nas

KEKS – Klub za ekspedicionizam i sport

Sjedište – Ivana Meštrovića 34, 33000 Virovitica

E-mail adresa – klubkeksvirovitica@gmail.com

Web adresa – www.keksvtc.hr

OiB – 92651256801