O klubu

Sjedište – Ivana Meštrovića 34, 33000 Virovitica

E-mail adresa – klubkeksvirovitica@gmail.com

Web adresa – www.keksvtc.hr

OiB – 92651256801

Žiro račun – Privredna banka Zagreb : HR05 2340009 1110512205

                                             SWIFT CODE : PBZ HR 2X

Ciljevi: Promicanje sporta, biciklizma, planinarstava, humanitarnog rada itd.

Djelatnosti: Educiranje i rad sa mladima i djecom, organiziranje natjecanja, biciklijada.